Plan Kolęd 2020

Piątek 27 XII 2019 godz. 11.00 P. Przeperscy, Gaj od P. Kusz i od początku (proszę o pojazd)

Sobota 28XII 2019 godz. 13.00 Osiedle Leśne, Wybudowania po Nowe Miasto, Leśniczówka Wąkop (proszę o pojazd)

Niedziela 29 XII 2019 godz. 13.00 Wichertowo od P. Ruczyńskich (proszę o pojazd)

Poniedziałek 30 XII 2019 godz. 13.00 Mec od P. Kobylskich (proszę o pojazd)

Wtorek 31 XII- Środa 01 I 2020 Nie ma kolęd

Czwartek 02I 2020 godz. 15.00 Łąkorz Wschód strona lewa od P. Szrull do P. Łakota

Sobota 04 I 2020 godz. 13.00 Łąkorz Centrum od P. Tomsza do Bloku oraz Apteka i p. Gorczyńscy (przerwa na Mszę św. o 17.00)

Niedziela 05 I 2020 godz. 13.00 Łąkorz Południe od P. Szymańskiej, szkoła, Ośrodek Zdrowia do P. Jabłońskich (zakończenie)

Poniedziałek 06 I 2020 godz. 13.00 Mrowiska od P. Grzywacz (proszę o pojazd)

Wtorek 07 I- Środa 08 I 2020 Nie ma kolęd

Czwartek 09 I 2020 godz. 15.00 Łąkorz Wschód strona prawa od końca

 do P. Bartkowskich

Piątek 10 I 2020- Nie ma kolędy

Sobota 11 I 2020 godz. 13.00 Plebanka od P. Stemskich, Wybudowania pod Biskupiec, Leśniczówka Lipowa Góra (proszę o pojazd)

Niedziela 12 I 2020 godz. 13.00 Plebanka od P. Straszewskich do P. Sałata (proszę o pojazd)

Poniedziałek 13 I 2020 godz. 15.00 Łąkorz Zachód strona prawa od P. Tarchanow do Domu Parafialnego

Wtorek 14 I – Środa 15 I 2020 Nie ma kolęd

Czwartek 16 I 2020 godz. 15.00 Łąkorz Zachód strona lewa od Organistówki do Tartaku

Piątek 17 I 2020 Nie ma kolędy

Sobota 18 I 2020 godz. 13.00 P. Radaccy i P. Badziąg, Łąkorek lewa strona od P. Roszkowskiej oraz bloki nry: 4 i 15 (proszę o pojazd)

Niedziela 19 I 2020 godz. 13.00 P. Michewicz i P. Tryniszewscy, Łąkorek prawa strona przy drodze do Osetna, domy po drugiej stronie przystanku i w kierunku pałacu (proszę o pojazd)