Dnia 26.01 podczas kazania na mszy świętej o godzinie 9:30 odbył się krótki koncert z okazji pożegnania żłóbka. Odbyło się to tydzień wcześniej z racji nieobecności księdza proboszcza w następną niedzielę. Podczas występu mogliśmy wysłuchać przesłania na pożegnanie żłóbka napisanego przez pana Antoniego Bałaszewicza, pośpiewać wspólnie kolędy do akompaniamentu instrumentów dętych oraz wysłuchać występu Zuzanny Lenga, która przepięknie zaśpiewała pastorałkę. Dziękujemy panu Antoniemu, który był inicjatorem tego koncertu, Zuzi za piękny występ. Dziękujemy również panu Janowi Ostrowskiemu za robienie zdjęć.