Modlitwa o dobre przeżycie Misji Świętych

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii.Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Dopomóż nam dobrze przeżyć misje święte, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia.Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylkosiebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu odBoga.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całejParafii, aby przez misje święte zostało odnowioneoblicze naszej Parafii.

Matko Kościoła! Bądź Matką Parafii w czasie misjiświętych i razem ze świętymi patronami naszymiwspieraj nas swoim wstawiennictwem.Amen.

 

 

Św. Jan Paweł II, encyklika o Eucharystii:

 

W Eucharystii mamy Jezusa,

Jego odkupieńczą ofiarę,

mamy Jego zmartwychwstanie,

mamy dar Ducha Świętego,

mamy adorację,

posłuszeństwo i umiłowanie Ojca.

Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?

nr 60

 

Iesu, nostri miserere...

Dobry Pasterzu, prawdziwy Chlebie, Jezu, zmiłuj się nad nami:

nakarm nas i strzeż,

doprowadź nas do wiecznych dóbr

w krainie żyjących.

Ty, który wszystko wiesz i możesz,

który nas karmisz na ziemi,

wprowadź Twych braci na ucztę niebieską do radości Twoich świętych.

 

 

 

 

 

Wielka tajemnica wiary

 

 

 

 

 

Misje Święte

Parafia

św. Mikołaja

w Łąkorzu

 

22 – 28 LUTEGO 2020

 

 

 

Sobota, 22 Lutego

Eucharystia naszeDOBRO!

Kościół żyje dzięki Eucharystii (JP II, EE 1)

Uroczyste rozpoczęcieMisji świętych

17.00 – Msza św. z nauką ogólną

 

 

 

Niedziela, 23 Lutego

Eucharystia nasza MIŁOŚĆ!

Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości. (JP II, EE 1)

8.00 – Msza św. z nauką ogólną

  9.30 – Msza św. z nauką ogólną

11.00 – Msza św. z nauką ogólną

 

15.00 – Nabożeństwo do św. Józefa w intencji rodzin.

Nauka stanowa dla małżonków i rodziców.

 

 

 

Poniedziałek, 24 Lutego

Eucharystia nasz SKARB!

Eucharystia (…) jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii. (JP II, EE 9)

Grzech i Boże miłosierdzie

9.30 – Msza św. z nauką ogólną

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy kapliczce w Gaju (koło p. Suszyńskiejj)

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

17.00 – Msza św. z nauką ogólną

 

 

Wtorek, 25 Lutego

Eucharystia nasza WIĘŹ!

Zachowanie w pełni niewidzialnych więzi jest ścisłym obowiązkiem moralnym chrześcijanina, który chce uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii... (JP II, EE 36)

Pojednanie z bliźnimi

  9.30 – Msza św. z nauką ogólną

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w Łąkorzu koło sklepu Miś

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

17.00 – Msza św. z nauką ogólną

 

 

Środa, 26 lutego POPIELEC

Eucharystia nasz CEL!

Oto skarb Kościoła, serce świata, zadatek celu, do którego każdy człowiek, nawet nieświadomie, podąża. (JP II, EE 59)

Dzień postu.

Sprawy ostateczne człowieka

8.15 – Msza św. z nauką dla dzieci

  9.30 – Msza św. z nauką ogólną

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w Łąkorku naprzeciw przystanku

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

17.00 – Msza św. z nauką ogólną

 

 

Czwartek,27 Lutego

Eucharystia nasze ŻYCIE!

Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii (…) posiada (życie wieczne) już na ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni... (JP II, EE 18)

Dzień opowiedzenia się za Chrystusem

8.00 – Nauka misyjna dla dzieci

  9.30 – Msza św. z nauką ogólnąOdnowienie przysięgi małżeńskiej

11.00 – Nauka misyjna dla dzieci

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy kapliczce przy OSP w Łąkorzu

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

17.00 – Msza św. z nauką ogólną Odnowienie przysięgi małżeńskiej

 

 

Piątek,28 Lutego

Eucharystia nasza MISJA!

Kościół czerpie duchową moc dla wypełniania swojej misji z nieustannego uobecniania w Eucharystii ofiary Krzyża i z Komunii z Ciałem i Krwią Chrystusa. (JP II, EE 22)

 

  8.00 – Nauka misyjna dla dzieci

  9.30 – Msza św. z nauką dla chorych i udzielenie sakramentu namaszczenia chorych

11.00 – Nauka misyjna dla dzieci

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy kapliczce w Łąkorzu koło p. Krystyny i Tadeusza Grzywacz

16.30 – Droga krzyżowa

17.00 – Msza św. z nauką ogólną

Uroczyste zakończenie misji świętych. Nabożeństwo przy krzyżu misyjnym