Niedziela:
8.00, 9.30,11.00

Dni powszednie:
17.00