Ogłoszenia parafialne na Niedzielę Męki Pańskiej (Palmową) 

05.04.2020 

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres w całym roku liturgicznym. Ze względów bezpieczeństwa władze kościelne ograniczyły w dniu dzisiejszym fizyczny udział wiernych, dopuszczając tylko osoby usługujące. Transmisja Mszy świętej online z naszej świątyni o godz. 11.00. Po zakończeniu sumy kościół zostanie otwarty do dyspozycji wiernych do godz. 17.00. Przypominam, że jednocześnie w świątyni może przebywać do 5 osób, z zachowaniem 2-metrowej odległości od siebie. 

2. Od poniedziałku do środy świątynia otwarta do dyspozycji wiernych w godzinach: 8.00 do 17.00. Msza święta o godz. 17.00 (wejście przez zakrystię- maksymalne 5 osób). 

3. W czwartek rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. W tym roku wyjątkowe, bo ceremonie w poszczególne dni odbędą się bez udziału wiernych. Dozwolone jest uczestnictwo osób usługujących przy liturgii (z zachowaniem limitu 5 osób). Najprawdopodobniej ceremonie będą transmitowane online. 

W czwartek świątynia otwarta dla wiernych od 8.00 do 17.00. Msza święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 (bez udziału wiernych). 

4. W piątek świątynia otwarta od 8.00 do 17.00. Ceremonie Wielkiego Piątku o godz. 18.00 (bez udziału wiernych). Po ich zakończeniu możliwość Adoracji przy Grobie pańskim do godz. 21.00. W ten dzień obowiązuje ścisły post i nie ma żadnych dyspens. 

5. W Wielką Sobotę Adoracja przy Grobie Pańskim od 8.00 do 19.00. Nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów (zamiast tego aktu proponuje się odprawienie w domu specjalnego obrzędu przed śniadaniem wielkanocnym, którego wzór zamieszczony został już na parafialnym Facebooku). 

W tym roku mieliśmy po raz pierwszy przeżywać Wigilię Paschalną w godzinach nocnych i na jej zakończenie odprawić Procesję Rezurekcyjną (tak zdecydowało 65% rodzin z naszej parafii). Jednak w obecnej sytuacji Wigilia Paschalna odbędzie się o godz. 20.00 (bez udziału wiernych), a Procesji rezurekcyjnej nie będzie wcale. 

6. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze święte będą odprawione według porządku niedzielnego, czyli o 8.00, 9.30 i 11.00. Z wytycznych przekazanych wczoraj przez Kurię Diecezjalną wynika, że prawdopodobnie w tym dniu będzie mogła uczestniczyć większa liczba wiernych (do 50 osób), po spełnieniu pewnych warunków: do liczby maksymalnej wlicza się także kapłana i osoby usługujące, a pomiędzy osobami musi być zachowany 2-metrowy odstęp. Zachowując te wszystkie wskazówki w naszym kościele mogłoby być około 30-35 wiernych. Wszystko jednak zależy od rozwoju sytuacji pandemicznej w Polsce. Może to ulec zmianie. Proszę zatem sprawdzać wszystkie informację dostępne w środkach społecznego przekazu. W Wielką Sobotę na facebooku umieszczona zostanie informacja o możliwości uczestnictwa we Mszy świętej w Niedzielę Wielkanocną.