26.07.2020

1. Dziś czwarta niedziela miesiąca, tradycyjna kolekta na cele inwestycyjno-gospodarcze naszej parafii. Za złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

2. Bóg zapłać również za ofiary złożone podczas poświęcenia pojazdów, na MIVA Polska, przeznaczone na zakup pojazdów dla misjonarzy. Zebraliśmy 568 zł.

3. W liturgii Kościoła wspominamy: w środę św. Martę, w piątek św. Ignacego z Loyoli a  w sobotę św. Alfonsa Marię Liguoriego.

4. W sobotę przypada I sobota miesiąca, od godz. 9.00 odwiedzę chorych z sakramentami świętymi.

5. Kandydatom do Bierzmowania przypominam o obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej, a także o spotkaniach formacyjnych zaplanowanych w dniach 8,22 i 29 sierpnia.

6. Przypominam również, że zgodnie z rozporządzeniem „W kościołach i kaplicach do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult” (Dz.U. z 2020, poz. 1066&16 ust.8). Należy także zachować dystans społeczny.

7. Kolejny raz zwracam się z apelem o przenocowanie pielgrzymów. Potrzebuję jeszcze około 20-22 miejsc, Proszę o gościnność. Zapisy adresów na nncleg w zachrystii po mszach. Pielgrzymi przybędą w czwartek 30 lipca około godz. 18.00. Apel w ogrodach przy plebanii o godz. 21.00. Msza na wyjście w piątek o godz. 9.00 (nie będzie w piątek Mszy po południu).