Ks. Paweł Dunajski
- administrator-wikariusz w latach 1899-1908
administrator-proboszcz w latach 1908-1914
proboszcz w latach 1914-1957

Ks. Feliks Komkowski
- sprawujący opiekę duszpasterską podczas nieobecności Ks. Dunajskiego w latach 1940-1945 (proboszcz ze Skarlina)

Ks. Zdzisław Buczkowski
- wikariusz 1952-1957
administrator parafii 1957-1958
proboszcz 1958-1976

Ks. Władysław Wałdoch
- wikariusz ekonom 1976
- p
roboszcz 1977-1994

Ks. Marek Marian Racki
- proboszcz 1994-2006

Ks. Waldemar Deuter
- proboszcz 2006-2014

Ks. Jacek Borkowski
- proboszcz 2014-2018

Ks. Wojciech Adam Badach
- proboszcz od 30.12.2018